Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen

Omschrijving

Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 15-02-2022
Documentdatum 03-02-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties