Rood-zwart ontward

Omschrijving

Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het bevat een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 05-09-2023
Documentdatum 05-09-2023
Onderwerp Kansspelen

Publicaties