Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 19-05-2023
Documentdatum 15-05-2023
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties