Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs - Brochure voor het speciaal basisonderwijs

Omschrijving

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het speciaal basisonderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 24-03-2022
Documentdatum 24-03-2022
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties