Kamerbrief over handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

Omschrijving

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de handhavingspraktijk bij het vermeend bijmengen van afvalstoffen in stookolie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Afval
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties