Brief met reactie op rapport LEXCES

Omschrijving

Minister Van Gennip (SZW) stuurt een reactie op het eindrapport met het voorstel tot inrichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB /  LEXCES).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
  • Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-04-2022
Documentdatum 25-02-2022
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties