Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Omschrijving

Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 29-05-2019
Documentdatum 28-05-2019
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties