Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende normering huurwoningen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Energie
  • Natuur en milieu
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-10-2022
Documentdatum 21-10-2022
Onderwerp
  • Energielabel woningen en gebouwen
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Woning huren
  • Woning verhuren

Publicaties