Aanbiedingsbrief bij 2e voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 2e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland. De rapportage gaat over het 2e kwartaal van 2022. Ook stuurt hij een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp PFAS

Publicaties