Besluit Wob-verzoek over ouderbijdrage

Omschrijving

Besluit Wob-verzoek om informatie over de ouderbijdragen in het basisonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-08-2020
Documentdatum 13-06-2018

Publicaties