Rapport Regeldruk

Omschrijving

Het rapport bespreekt de administratieve lasten van het ontwerpbesluit met regels over werkgebonden personenmobiliteit.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Lucht
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Onderwerp
  • Luchtkwaliteit
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties