Spreekpunten staatssecretaris Van Veldhoven bij congres Topsector Logistiek 'Winst van duurzaamheid'

Omschrijving

Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) bij een congres van de Topsector Logistiek op 29 maart 2018 in Eindhoven.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 29-03-2018
Documentdatum 29-03-2018
Onderwerp Duurzame economie

Dames en heren,

Met het oog op de locatie van vandaag, zal ik maar meteen een bekentenis doen. Ik weet helemaal niets van voetbal! Ik hou enorm van sport maar vooral om te doen. Ik loop marathons. En ik volg het voetbal helemaal niet. Mijn zwager is een PSV-fan. Als ik hem volg, dan draait het Nederlandse voetbal om PSV.

Maar ik heb me ook objectief laten voorlichten. Daarom weet ik dat PSV  waarschijnlijk kampioen wordt. Er wordt ook gezegd dat het spel niet altijd sprankelend is. Maar dat het wel zeer effectief is.

Met andere woorden: het resultaat staat hier voorop!

Dat brengt mij naar dit congres! Naar de reden waarom u en ik hier zijn:

  • Onze sterke logistieke sector sterk houden, en vooral slimmer en duurzamer maken.
  • Met goed bedrijfsresultaat megatonnen minder CO-2 emissie realiseren.

En ja, dat resultaat staat voorop!

Persoonlijk zie ik de klimaatverandering als dé opgave van de komende jaren. U kent de afspraken die in Parijs zijn gemaakt. Dit kabinet gaat daar werk van maken. Doel is 49% minder uitstoot in 2030.

Een maand geleden heeft het kabinet de inzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. We willen deze zomer tot afspraken komen. 5 tafels gaan vanaf deze maand aan de slag. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden maken concrete afspraken.

De sector mobiliteit is 1 van de 5 tafels. De ambitie is dat we met al ons vervoer – over de weg, water, spoor, vracht en personen, in 2030 maximaal 25 Mton uitstoten.

Dat is een grote opgave. Kijk alleen al naar de stadslogistiek: de huidige CO2-emissie is 3,6 Mton. De ambitie is 1 Mton reductie in 2030.
Dat is spannend omdat de vraag naar goederen toeneemt. We willen dus meer vervoeren met minder uitstoot. We gaan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek dan ook versnellen. Ik kom daar zo op terug.

Gelukkig gebeurt er al veel, op het hele brede terrein van mobiliteit, ook personenvervoer. Zo was ik gisteren bij Schiphol bij de lancering van 100 zero emissie elektrische bussen. Op termijn worden dit er 250. 90% van de regio wordt hier dan emissieloos vervoerd.

De resultaten die u als topsector logistiek boeken, laten zien dat u niet stilstaat. Met het besparen van vrachtwagenkilometers op de weg is zo’n 90% van de doelstelling voor 2020 al bereikt. Ik zeg: laten we die doelstelling aanscherpen!

Nog mooier is dat er al 2 maal zoveel CO2 is bespaard dan gedacht – ruim 38 kiloton CO2. En dit alles door slimmer organiseren, combineren van lading, meer inzet van binnenvaart. Veelbelovend! Goed voor de internationale concurrentiepositie van de sector, én goed voor de luchtkwaliteit in Nederland!

Er zitten mooie voorbeelden achter deze cijfers. Ik denk aan het transport van textiel voor ziekenhuizen; enorme vrachten met wasgoed.

2 grote spelers zijn gaan samenwerken – Lips en Breytner. Dat levert een slimmere, schonere oplossing op. De grote bakken met wasgoed worden aan de rand van de stad neergezet door vrachtwagens met euro 6 motor. Met elektrische bakwagens worden die grote bakken verder vervoerd, de stad in. Een mooi initiatief!

Ik zie ook goede initiatieven in de binnenvaart. Er is zelfs sprake van een wereldprimeur!

Het Tilburgse bedrijf GVT Group gaat vanaf dit najaar met twee volledig elektrische containerschepen varen.

En als ik dan toch bedrijven noem, noem ik ook Port Liner, een nieuw bedrijf dat een hele vloot volledig elektrisch aangedreven  binnenvaartschepen bouwt. Het maakt de binnenvaart nog duurzamer!

Laat ik ook naar onszelf kijken. De Rijksoverheid gaat ook zelf aan de slag. We hebben nu zoveel ministeries geconcentreerd in kantoorpanden zitten; daar is met de bevoorrading winst te halen. Met minder en schoner transport. We zijn met de gemeente Den Haag nu aan het kijken welke marktpartij hier een businesscase in ziet.

Is mijn verhaal vandaag rooskleurig? Gaat het allemaal makkelijk en soepel? Kunnen bedrijven investeringen makkelijk nemen?

Kun je winst maken én duurzaam vervoeren? Is er eigenlijk wel voldoende schone energie als al het transport elektrisch wordt?

Mijn verhaal is vooral uitnodigend/oproepend. Er zijn nog veel praktische vragen en dilemma’s. Ik zie de worsteling van veel ondernemers, begrijp de complexiteit van de opgave. Maar de opgave ligt er wel!

Daarom gaan we ook gezamenlijk naar oplossingen zoeken en waar het kan geeft de overheid een duw in de goede richting.

Daar is gelukkig ook meer ruimte voor. Dit kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de juiste voorstellen. Voor 2018 is dat ruim 25 miljoen extra voor de mobiliteitssector, bovenop de bestaande middelen. En die trekken we uit omdat de transportsector met betere ideeën kwam dan andere sectoren om CO2 te besparen!

We willen onder andere een impuls geven aan de bestaande green deal zero emissie stadslogistiek. Bedrijven compenseren voor de onrendabele aankoop van volledig elektrische bestelwagens.

Verder gaan we de kip-ei discussie die is ontstaan bij de waterstof doorbreken; het aantal waterstoftankstations wordt uitgebreid tot 7.

We gaan lean en green uitbreiden, de binnenvaart stimuleren, de innovatieregeling DKTI uitbreiden…

Er is meer armslag, het perspectief voor de sector is helder.

De kern van mijn boodschap vandaag is: we hebben heel veel goede voorstellen van u nodig. U hebt de kennis, de ideeën, de ondernemerszin die nodig is. En samen gaan we voor het resultaat!

We hebben het over een ijzersterke sector. Nederland is gidsland op het terrein van logistiek; we faciliteren bijna 4% van de wereldhandel! Andere landen kijken naar ons. Onze kennis heeft ook exportwaarde. De topsectoren zijn hierin belangrijke spelers. Zeker de topsector logistiek laat zien dat het werkt.

Daarom wil ik besluiten met goed nieuws voor u. Het kabinet wil het topsectorenbeleid voortzetten en sterker linken aan de economische kansen van grote maatschappelijke thema’s zoals energietransitie/duurzaamheid.

Dat is niet een loze intentie maar daar horen ook de middelen bij. Ik ben blij dat ik vandaag mag bekendmaken dat de topsector logistiek voor de periode 2018-2020 23 miljoen euro krijgt toegekend. Het geld is uiteraard bedoeld om de CO2-reductie te realiseren en alle kansen te benutten om de sector slimmer en schoner te maken, verder uitbouwen van koploperpositie in de wereld van logistiek.

Alle reden voor de topsector om het heft nog steviger in handen te nemen en met voorstellen te komen hoe we Nederland-distributieland emissiearm en uiteindelijk emissieloos kunnen maken.

We hebben het probleem van klimaatverandering samen gecreëerd. Laten we het ook samen stap voor stap oplossen. Ik roep iedereen op bij zichzelf na te gaan wat zijn bijdrage kan zijn.

Het spel mag mooi zijn maar laten we het resultaat voorop stellen! Ik hoop nog veel van u te horen!

Dank u wel.

Publicaties