Factsheet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Omschrijving

Deze factsheet beschrijft beknopt de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt om de leefbaarheid in stedelijke gebieden met een opeenstapeling van problemen te verbeteren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 25-03-2015
Documentdatum 01-10-2016
Onderwerp Leefbaarheid

Publicaties