Kamerbrief over uitvoering motie wijziging ambtseed rijksambtenaren

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Ellian (VVD) om de ambtseed voor rijksambtenaren te wijzigen. Kamerbrief over uitvoering motie wijziging ambtseed rijksambtenaren (PDF | 5 pagina's | 244 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidspersoneel
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-01-2023
Documentdatum 20-01-2023
Onderwerp Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Publicaties