2e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht - Totaal-documenten-Wob-Koolwaterstoffen-Utrecht-deel-B.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht uit 2007. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Bodem
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 27-07-2020
Documentdatum 23-07-2020
Onderwerp Gaswinning uit kleine gasvelden

Publicaties