Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2020)

Omschrijving

Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 18-12-2020
Documentdatum 18-12-2020
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties