VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2019

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 20-05-2020
Documentdatum 20-05-2020
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties