Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

Omschrijving

In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 25-03-2015
Documentdatum 01-04-2015
Onderwerp Leefbaarheid

Publicaties