Beslisnota bij Kamerbrief over inzet bescherming Noordzee-infrastructuur

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvoming rondom een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Internationale betrekkingen
  • Water
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 16-05-2023
Documentdatum 11-05-2023
Onderwerp
  • Defensiematerieel
  • Internationale vrede en veiligheid

Publicaties