Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Omschrijving

Toelichting van de systematiek van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, uitgaande van inwerkingtreding per februari 2023.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 08-11-2022
Documentdatum 08-11-2022
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties