Beantwoording Kamervragen over advies Raad van Europa inzake de Limburgse taal

Omschrijving

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal. Beantwoording Kamervragen over advies Raad van Europa inzake de Limburgse taal (PDF | 5 pagina's | 200 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-10-2020
Documentdatum 14-10-2020
Onderwerp Taal, rekenen en digitale vaardigheden

Publicaties