Ontwerp tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

Omschrijving

De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Wonen
  • Lucht
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 19-04-2022
Documentdatum 19-04-2022
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Omgevingswet
  • Luchtkwaliteit

Publicaties