Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

Omschrijving

Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Ministeriële regeling
Geldig van 23-12-2022
Document creatiedatum 22-12-2022
Onderwerp Telecommunicatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: regeling-aanvraag-en-veilingprocedure-vergunningen-landelijke-commerciele-fm-radio-omroep-2023-versie-consultatie.pdf