Handreiking brandveiligheid van woonwagens en woonwagenlocaties

Omschrijving

Bij het kwalitatief goed inrichten van een woonwagenlocatie speelt brandveiligheid een belangrijke rol. Wanneer is een woonwagenlocatie brandveilig? Hoe zou dit verbeterd kunnen worden? Hoe kunnen dergelijke verbeteringen desnoods afgedwongen worden? Wat is een brandveilige afstand tussen woonwagens? Welke wetgeving is van toepassing op de brandveiligheid van woonwagens en hoe kunt u deze regelgeving gebruiken. daarover gaat deze brochure. Dit is van belang voor betrokkenen bij het beheer en de (her)inrichting van woonwagenlocaties, bewonersondersteuners, opstellers van bestemmingsplannen, bouwplantoetsers en handhavers.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 01-03-2009
Documentdatum 01-03-2009
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties