Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 27-06-2023
Documentdatum 14-06-2023
Onderwerp
  • Kinderopvang
  • Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-stand-van-zakenbrief-over-de-doorgaande-leer-en-ontwikkellijn-tussen-voorzieningen-voor-het-jonge-kind-en-onderwijs.pdf