Voorbereiding inrichting beheer DSO

Omschrijving

Beheerarrangement bij de beheerovereenkomst DSO-LV.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 25-01-2019
Documentdatum 10-12-2018
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties