Toespraak staatssecretaris Blokhuis bij ontvangst rapport commissie Vermeij

Omschrijving

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) nam samen met staatssecretaris Van Ark (SZW) het eindrapport van Commissie Vermeij in ontvangst, over vaccinatie en de kinderopvang. Dit vond plaats op 1 juli 2019 in perscentrum Nieuwpoort in Den Haag. Lees hieronder zijn reactie.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Gezondheidsrisico's
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Toespraak
Geldig van 01-07-2019
Document creatiedatum 01-07-2019
Onderwerp
  • Vaccinaties
  • Kinderopvang

Dames en heren, beste commissieleden,

Bedankt voor dit rapport en de toelichting. Staatssecretaris Van Ark en ik gaan het nog zorgvuldig bestuderen. Goed dat een onafhankelijke commissie naar dit vraagstuk heeft gekeken. Ik hoop dat het uiteindelijk duidelijkheid brengt voor de kinderopvang en ouders die er gebruik van maken. Het ligt natuurlijk veel breder, stelt ook de commissie. Het raakt iedereen in onze samenleving. Alle ouders willen hun kinderen beschermen. Dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ik kan me vinden in het feit dat de commissie aangeeft dat de regie bij de overheid ligt. Staatssecretaris Van Ark en ik gaan daarom hard aan de slag met dit rapport.

Ik hoor dat de commissie de aanbeveling doet om de communicatie en voorlichting te verbeteren. Ik realiseer me dat dat nodig is en heb daarom al stappen gezet in die richting. Samen met het RIVM en natuurlijk jeugdartsen, consultatiebureaus, andere zorgprofessionals en de Vaccinatiealliantie. Ouders die vragen hebben of twijfels, willen we beter bijstaan. Ik ben daarom benieuwd naar uw adviezen hierover, zodat we dit verder kunnen versterken.

De commissie adviseert om elke ouder die besluit niet te vaccineren, uit te nodigen voor een gesprek. Dat onderstreept onze inzet om die benadering van ouders in heel Nederland te verbeteren. Nog niet zo lang geleden hebben we extra geld ter beschikking gesteld zodat jeugdartsen meer in gesprek kunnen met ouders. Er zijn verschillende vormen denkbaar. Ik kijk bijvoorbeeld met grote belangstelling naar Barneveld. Sinds het najaar van 2018 worden alle ouders met pasgeboren kinderen uitgenodigd voor een gesprek. Ze maken er bijna allemaal gebruik van. Dat klinkt als een aanpak waar we allemaal van kunnen leren.

De commissie spreekt van code oranje. Dat voel ik ook wel zo. Het RIVM zei afgelopen week dat de vaccinatiegraad stabiliseert- na jaren van daling. Er lijkt zelfs iets van stijging te zijn, volgens de experts. Dat betekent zeker niet dat de vlag uit kan. We blijven er bovenop zitten. Ik vind het verstandig dat de commissie ook met aanbevelingen komt voor het geval we toch in code rood komen. Dan moeten we in gesprek over meer verplichtende maatregelen. Iedereen weet dat ik er zo over denk. Gelukkig is het nu niet aan de orde.

Ik laat ondertussen al een aantal meer verplichtende maatregelen op mijn terrein onderzoeken. Ook op verzoek van de Kamer. Die resultaten verwacht ik eind van het jaar. Ik hoop van harte dat we ze niet nodig hebben, maar we doen ons huiswerk om klaar te staan als het nodig is. 

Dames en heren, beste commissieleden, ik heb vanochtend veel gehoord waarmee we onze koers verder kunnen versterken. Over hoe we dat precies gaan doen, komen we bij u terug. We gaan het rapport eerst zorgvuldig bestuderen. En ondertussen gaan we volop door met wat we al doen. Meedoen met het Rijksvaccinatieprogramma moet de norm zijn en blijven. Daarmee bescherm je niet alleen je eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen. Het is een daad van naastenliefde.

Publicaties