Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 10-11-2022
Onderwerp
  • Kinderopvang
  • Landbouw en tuinbouw

Publicaties