Ontwerpbesluit wijziging bijlage Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Omschrijving

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Rechtspraak
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Besluit
Geldig van 11-09-2023
Document creatiedatum 11-09-2023
Onderwerp
  • Straffen en maatregelen
  • Verkeersveiligheid

Publicaties