Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Klimaatverandering
  • Lucht
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 01-03-2023
Documentdatum 21-02-2023
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Luchtkwaliteit

Publicaties