Kamerbrief over wijzigingen bijlage A bij het Verdrag van Minamata over kwik

Omschrijving

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft een nadere toelichting op wijzigingen in bijlage A bij het Verdrag van Minamata over kwik. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede KamerCommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties