Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte

Omschrijving

Conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met het opnieuw en ongewijzigd vaststellen van titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Energie
Documentsoort Ministeriële regeling
Geldig van 16-02-2023
Document creatiedatum 15-02-2023
Onderwerp Duurzame energie

Publicaties