Besluit Wob-verzoek project 'Eigen Initiatief' - besluit-wob-eigen-initiatief.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten over een project binnen de pilot 'Eigen Initiatief'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-08-2021
Documentdatum 04-01-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties