Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken - Bijlage 2 Inventarislijst.pdf

Omschrijving

Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-12-2020
Documentdatum 11-12-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Publicaties