Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: wat kan ik doen?

Omschrijving

Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft voor inwoners van de Nederlandse grensstreek in de Nederlandse taal samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Duitsland op kan komen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 17-12-2015
Documentdatum 16-03-2016
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Gesproken versie

Meer informatie over thema's die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland staat op de Duitstalige websites onder Zie ook (recherkolom).

Publicaties