Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit - Beslissing op bezwaar.pdf

Omschrijving

Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-01-2022
Documentdatum 13-01-2022

Publicaties