Milieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn

Omschrijving

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet beoordeelt de mogelijke milieueffecten wanneer de derogatie van de Nitraatrichtlijn niet verlengd wordt. Milieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn ( PDF | 20 pagina's | 551 kB )

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Stoffen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 20-07-2020
Documentdatum 11-02-2020
Onderwerp Mest

Publicaties