X Defensie - Rijksjaarverslag 2017

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 16-05-2018
Documentdatum 16-05-2018
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties