Besluit op Wob-verzoek over EU-notificatieprocedure van onderdelen Wet toeristische verhuur van woonruimte

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over Europese notificatieprocedure van artikelen 23a, derde lid en 23d van de Huisvestingswet 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Recreatie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 10-05-2021
Documentdatum 30-04-2021
Onderwerp Toerisme en recreatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlagen bij besluit op wob-verzoek over eu-notificatieprocedure onderdelen wet toeristische verhuur van woonruimte.pdf