Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na anderhalf jaar COVID-19-crisis

Omschrijving

Rapport over de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs (PO) naar aanleiding van de 2 schoolsluitingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Het geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei in vaardigheidsscores op de domeinen: begrijpend lezen, spelling, en rekenen-wiskunde. 

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema
  • Basisonderwijs
  • Ziekten en behandelingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 01-03-2022
Documentdatum 31-12-2021
Onderwerp Coronavirus COVID-19

Publicaties