Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp

Omschrijving

In deze leidraad zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico's ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en cliënten.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 18-08-2022
Documentdatum 30-06-2022
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties