Besluit op Wob-verzoek over omgevingsvergunning Maastricht-Aachen Airport

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over milieu-informatie omgevingsvergunning Maastricht-Aachen Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 15-10-2021
Documentdatum 01-10-2021
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties