Beslisnota toelichting wijziging bijlage A Verdrag v Minamata kwik

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties