Ontwerp-subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Omschrijving

Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021-2024.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Cultuur
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 11-06-2019
Documentdatum 10-06-2019
Onderwerp Kunst en cultuur

Publicaties