Besluit Wob-verzoek over de invoering van de Nederlandse taaleis - Bijlagen deel 2 bij besluit Wob-verzoek over de invoering van de Nederlandse taaleis.pdf

Omschrijving

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de invoering van de Nederlandse taaleis voor zorgverleners met een buitenlands diploma van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Werk
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 26-02-2021
Documentdatum 08-11-2020
Onderwerp Werken in de zorg

Publicaties