Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen 2018

Omschrijving

Deze circulaire gaat over over de wijziging van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Water
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 10-08-2018
Documentdatum 09-08-2018
Onderwerp
  • Waterschappen
  • Politieke ambtsdragers

Publicaties