Antwoorden op vragenlijst VN-verdrag Handicap

Omschrijving

Antwoorden op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap over de initiële rapportage van Nederland over het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Rechten van mensen met een beperking

Publicaties