Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Natuur en milieu
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Geldig van 01-02-2023
Document creatiedatum 29-01-2023
Onderwerp
  • Defensiematerieel
  • Duurzame economie

Publicaties