Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendement nr. 87 begrotingsbehandeling EZK 2023

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022

Publicaties