Beslisnota bij verzamelbrief Personen en Familierecht

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verzamelbrief Personen en Familierecht (PDF | 3 pagina's | 164 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Jeugdzorg
  • Gezin en kinderen
  • Privaatrecht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 16-12-2022
Documentdatum 16-12-2022
Onderwerp
  • Internationale kinderontvoering
  • Adoptie
  • Ouderlijk gezag en voogdij
  • Scheiden of uit elkaar gaan

Publicaties